Kontakt

Městské kino Beroun
organizační složka Městského kulturního centra Beroun, IČO 335 371

Adresa:
Politických vězňů 445
266 01 Beroun

E-mail:
jan.beznoska@kinoberoun.cz

Telefon:
311 621 811 - Městské kino Beroun / pokladna

311 622 239 - Městské kino Beroun / účetní oddělení

311 625 307 - Letní kino Beroun